Maniapoto Whanau Day

Thursday 17 November 2022 04:00 pm to 07:30 pm

Maniapoto Whānau Day

Thursday 17 November 

4pm-7.30pm

37 Taupiri Street, Te Kūiti

Bouncy Castle, face painting, kai, spot prizes and more