Maniapoto Whanau Day

Thursday 17 November 2022 4:00 PM to 7:30 PM

Maniapoto Whānau Day

Thursday 17 November 

4pm-7.30pm

37 Taupiri Street, Te Kūiti

Bouncy Castle, face painting, kai, spot prizes and more